دسته‌بندی: آزمون های استاندارد قدرت

isotonic

آزمونهای قدرت

قدرت عضلانی عبارتست از آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر نیرو و فشار به یک مقاومت یا مانع ثابت و یا متحرک فقط برای یک

ادامه مطلب »