دسته‌بندی: توان عضلانی

Wrestler power

تست های توان

آزمون های استاندارد توان خود شامل دو نوع آزمون توان هوازی و توان بی هوازی است که بسته به شرایط و موقعیت استفاده از آنها

ادامه مطلب »