Skip to main content

تا کنون مطالب و سایت‌های زیادی درخصوص کاهش وزن بی‌خطر و علمی نوشته شده است. اما آنچه که این سایت درصدد آن است، این مطلب است که کاهش وزن چطور به صورت علمی انجام می‌شود و چگونه بدون برگشت‌پذیری همچنان حفظ می‌شود و این همان خواسته واقعی سیل بی‌شمار متقاضیان این مسئله است.

نکته۱: قبل از وارد شدن به بحث کاهش وزن همان مطالب ۱- تیپ بدنی در مقاله فزایش وزن ۲-سبک زندگی و ۳- ترکیب بدنی که در مقاله وزن ایده آل بیان شده است، پیش نیازهای علمی این کاهش وزن نیز هست. پس تکرار آن مطالب در اینجا جایز نیست و پیشنهاد می‌شود قبل از مطالعه ادامه بحث، به مقاله مذکور مراجعه نمائید تا به جمیع جهات این مطلب احاطه داشته باشید.

نکته ۲: استاندارد کم کردن وزن در ماه از لحاظ علمی حداکثر ۲ تا ۲/۵ کیلوگرم است و میزان بالاتر از این، در تحقیقات جدید تائید نشده است.

اما تنها راه واقعی و علمی کاهش وزن بی خطر، بهره‌گیری از علم و دانش موثق در زمینه  ورزش و تغذیه است. ورزش در کنار کنترل غذایی و روش تغذیه صحیح مؤثرترین راه حل در رفع چاقی است و هرکدام از این روشها به تنهایی بدلیل رعایت نکردن تعادل انرژی کارایی ندارد. در زیر مکانیسم مربوط به کاهش وزن در هر کدام از این دو عامل آورده شده است.

مرور ادامه