Skip to main content

تقویت سیستم ایمنی

ذکر دانستنی های شیوه تقویت سیستم ایمنی در دوران حاضر که ویروس کرونا دامنگیر افراد جامعه شده است، بسیار حیاتی بوده و چه بسا نجات بخش جان بسیاری از افراد باشد. در این مقاله نیز مروری بر شیوه تقویت سیستم ایمنی بدن با تاکید بر انجام فعالیت ورزشی شده است و اهم مطالبی که برای مخاطب در این خصوص نیاز است، آورده شده است.

مطلب بسیار مهم این است که با توجه به اینکه افراد در قرنطینه خانگی قرار دارند، به مواد غذایی بیشتری دسترسی داشته و میل افراد به غذا خوردن و افزایش کالری دریافتی بیشتر می‌شود و در نهایت این موضوع منجر به افزایش وزن آنها می شود. بر این اساس رعایت اصول تغذیه ای و انجام تمرینات مناسب در منزل می‌تواند نقش مهمی را در سلامت جسمانی و روانی افراد در دوران قرنطینه داشته باشد.

 اگرچه ورزشکاران نخبه از نظر بالینی دچار نقص ایمنی نیستند، اما ممکن است که اثرات ترکیبی از تغییرات کوچک در چندین مورد عوامل ایمنی در برابر بیماریهای جزئی، به ویژه در دوره های تمرینی طولانی و سنگین و در زمان مسابقات بزرگ را به خطر بیاندازد.

ورزش منظم و با شدت متوسط، خطر ابتلا به عفونت را در مقایسه با سبک زندگی بی تحرک کاهش می دهد، اما دوره های طولانی مدت ورزش و دوره های تمرینی با شدت بالا با افزایش خطر عفونت همراه هستند. مرور ادامه