Skip to main content

هر آنچه باید در مورد سوالات مصاحبه و گزینش استخدامی بدانید

ضمن تبریک به عزیزانی که در آزمون استخدامی قبول شده اند، در این مقاله قصد داریم یک پکیج از مجموعه سوالات بارز و چشم گیری که در مصاحبه و گزینش از داوطلبان عزیز پرسیده می شود را به صورت جمع آوری شده از خیل کثیر سوالات افرادی که مصاحبه شده اند، در اختیار شما قرار دهیم و آرزو می کنیم که در کلیه مراحل زندگی خود موفق و تندرست باشید.

ذکر این نکته لازم است که در مصاحبه تخصصی و عمومی یک سری سوالات از دروس تخصصی و مهارت های لازم که باید متقاضی برای صلاحیت احراز شغل بداند، از متقاضی پرسیده می شود و همچنین یک سری مطالب روانشناسی مانند شیوه کلاس داری و نحوه برخورد در موقعیت های مختلف و شرایط غیرعادی که زیاد با آن مواجه خواهند شد، پرسیده خواهد شد.

در حین جلسه گزینش نیز بیشتر سوالات درخصوص احکام و عبادات، مسائل دینی و سیاسی رایج در مملکت، مسائل اجتماعی و بحث های داغ روز، خواندن قرآن، دیدگاه متقاضی به نظام حاکم رایج در مملکت، نحوه شرکت در مراسمات دینی و مذهبی و اجتماعی و هر نوع فعالیت در این موارد و سایر موارد مربوطه پرسیده خواهد شد. مرور ادامه