قدرت عضلانی عبارتست از آمادگی عضلانی برای وارد کردن حداکثر نیرو و فشار به یک مقاومت یا مانع ثابت و یا متحرک فقط برای یک مرتبه و این همان قدرت مطلق است در حالیکه قدرت نسبی به نسبت وزن بدن محاسبه میشود.

قدرت از مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی بوده و کمترین رشته ورزشی را میتوان پیدا کرد که قدرت در آن نقش نداشته باشد. خود قدرت شامل ۳ شکل ایستا یا ایزومتریک، پویا یا ایزوتونیک و نهایتاً هم جنبش یا ایزوکنتیک است. قدرت بشدت تحت تاثیر ژنتیک بوده و میزان تارهای عضلانی برگرفته از وراثت این امر را تحت تاثیر قرار می دهد.

tensiometer

در قدرت ایزومتریک یا ایستا

مفصل تعییر شکل نمیدهد و وزنه ای جابجا نمی شود. این نوع قدرت با نیروسنج چندکاره، دینامومتر و تنسیومتر برای دست ها، شانه، سینه، پشت و پا اندازه گیری می شود.

dynamometerدر قدرت ایزوتونیک یا پویا

وزنه جابجا میشود و مفصل تغییر شکل پیدا می کند و طول عضله تغییر می یابد و با حرکات با وزنه مانند یک تکرار بیشینه و حرکات نرمشی مثل بارفیکس و دراز و نشست اجرا می شود. در این نوع قدرت شاخص وزن بدن مزیت برتری را در بر دارد یعنی شخصی که وزن بیشتری دارد، وزنه بیشتری را جابجا می کند. بنابراین امتیاز آزمون باید براساس وزن بدن محاسبه گردد.

گرم کردن با فشار کمتر و مرحله به مرحله تا رسیدن به اوج اجرا و رعایت زمانبندی درست استراحت در ۳ تا ۵ دقیقه بعد از اجرای قدرت  مطلق در این تمرین لازم است.آزمونهای معمول و بیشتر رایج این قسمت شامل: اسکات، پرس پا و پرس سینه است هر چند اخیرا بعضی آزمونها مانند پرس پا و پرس سینه و چلو پا نشسته و ساق پا ایراداتی وارد شده است.

isotonic

در قدرت ایزوکنتیک یا هم جنبش

کار با دستگاههای مختلف، حرکت مفصل در سرعت ثابتی اندازه گیری می شود. حین انقباض عضله، طول عضله تغییر نموده در حالی که انقباض با یک سرعت ثابت انجام می‌گیرد. این حرکات که به وسیله دستگاه‌های مخصوص قابل انجام اند از نظر تئوری در سرتاسر دامنه حرکت حداکثر فشار را به عضله حرکت دهنده اصلی وارد می‌کند. مزیت اصلی این تمرینات کنترل ریسک مصدومیت بعلت محیط کنترل شده فعالیت است. مانند تردمیل و دوچرخه کارسنج.

treadmill

مقاومت ایجاد شده به وسیله دستگاه در حین تمرین بدون توجه به گشتاوری که ورزشکار اعمال می‌نماید، فقط با یک سرعت ثابت از پیش تعیین شده حرکت می‌نماید؛ بنابراین، می‌شنویم که آنچه در تمرینات ایزوکنتیک اهمیت دارد سرعتی است که مقاومت با آن حرکت می‌کند و نه مقاومت به تنهایی. این تمرینات بیشتر برای ریکاوری و فیزیوتراپی استفاده می شود و گران قیمت بوده و در مراکز توانبخشی قابلیت استفاده بیشتر دارند.

نکته: عدم توازن و برابری قدرت بین گروههای عضلانی دوطرفه بیشتر از ۱۵ درصد، میزان وقوع آسیب دیدگی را ۳ برابر و بیشتر میکند. مثال در رشته تنیس خاکی عضلات چرخاننده خارجی بازو نقش اصلی دارند و تقویت میشوند اما عضلات چرخاننده داخلی ضعیف هستند بنابراین چون چرخاننده های خارجی مفصل شانه را تثبیت می کنند، هرگونه عدم توازن امکان آسیب دیدگی کپسول شانه ناپایدار را بدنبال دارد. در این مورد ارزیابی قدرت هم طول به تشخیص قدرت عضلات موافق و مخالف کمک میکند.

قدرت بالاتنه زنان ۵۰ تا ۶۰ درضد مردان بوده درحالیکه قدرت پایین تنه زنان اختلاف کمتری دارد و در حد ۷۰ درصد قدرت پایین تنه مردان است و این بعلت بافت عضلانی بیستر مردان و بافت چربی بیشتر زنان یا تفاوت هورمون تستسترون و استروژن مردان و زنان است.

مطالب سایر آزمون های استاندارد آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن در همین سایت با تفصیل ارائه شده است. جهت استفاده از آنها لینک هر کدام را بزنید.

تهیه و تنظیم

Drsportyar.com

منابع

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NCSA تدمیلر ترجمه دکتر عباسعلی گائینی و همکاران

استانداردهای سلامت و آمادگی جسمانی، دکتر هافمن ترجمه رحمان سوری و حبیب هنری

سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی محمود شیخ

سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی تیمور درزابی، مهدی نبوی نیک و حسین نبوی نیک

اندازه گیری برای ارزشیابی در علوم ورزشی تد ای و همکاران ترجمه دکتر حسین سپلسی و پریوش نوربخش

۳ Comments

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *