مقایسه دو الگوی هدایت ورزشی

Bolt Sustainable sports performance

فرزند خود را در چه سنی و به کدام رشته ورزشی بفرستید؟ جالب است بدانید که در گذشته مردم بخاطر سبک زندگی و مسائلی مانند کشاورزی، دامداری، تامین بیشتر مایحتاج و مخارج زندگی، ترس از میزان بالای آمار مرگ و میر بعلت نبود وضعیت بهداشتی  و درمانی مناسب و حفظ و بقای نسل و خاندان، […]