کارشناسی علوم ورزشی

Physical Fitness Factors

توانایی‌ها و شرایط خاص در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در مورد موفقیت در  رشته علوم ورزشی مقاله ای کوتاه و مختصر ارائه شده است، پیشنهاد می‌شود مطالعه فرمائید. پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی در این رشته باید علاوه بر سلامت جسمی و روحی،  همچنین از توانایی موفقیت در آزمون ورودی عملی نیز برخوردار باشند. این […]