دستگاههای سوخت و ساز انرژی

energy metabolism 3

دستگاه‌ها و منابع‌ سوخت‌و‌ساز انرژی در بدن بدن ما برای انجام فعالیت‌های مختلف روزمره مانند مطالعه، استراحت، ورزش، انجام کار و شغل، تفکر، حرکت و سایر امور دیگر به انرژی نیاز دارد. این انرژی نیز توسط دستگاه‌های تولیدانرژی داخل بدن و مواد غذایی که ما می‌خوریم، تامین می‌شود که در زیر ابتدا دستگاه‌های مولد انرژی […]