افزایش وزن بی‌خطر

arnold

افزایش وزن علمی همان‌طور که در بحث کاهش وزن علمی و برگشت‌ناپذیر گفته شد، بیشتر مردم بخاطر تغذیه نامطلوب و تنوع دسترسی به آن و نیز سبک زندگی ماشینی امروزی، از بحث اضافه وزن رنج می‌برند و به‌دنبال راهی برای کاهش وزن علمی هستند. اما از طرف دیگر افرادی وجود دارند که با وجود دسترسی […]