حقوق ورزشی

manager

ضرورت آگاهی معلمان ورزش از حقوق ورزشی بحث حقوق ورزشی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی جدید در ایران بوده و بایستی لزوم آشنایی معلمان و مدیران تربیتی مدارس با موضوع حقوق ورزشی را یکی از نیازهای مهم تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش دانست. در واقع ضرورت و اهمیت طرح مباحث حقوق ورزشی برای معلمان و مربیان […]