ورزش در منزل

freindship

 عوامل موثر بر  ورزش در منزل (ویژه دوران کرونا) مقدمه اصولاً ساختار مکانیکی بدن انسان به گونه‌ای است که برای حرکت و تحرک طراحی شده است و زندگي انسان همواره در هر عصری با اقتضائات خاص خود با حركت عجين گشته و لازمه بقای نسل انسان و تامین نیازهای بشری که عامل اساسی زندگی است، […]