وزن ایده‌آل

وزن ایده‌آل

هرم طلایی رسیدن به وزن ایده‌آل اینکه بهترین وزن برای هر شخص چه وزنی است، سوالی است که همه دوست دارند، بدانند و وضعیت موجود بدن خود را با این استاندارد وزن مقایسه کنند تا اگر در وضعیت نامطلوبی بودند، در صدد اقدامات اصولی برای  بهره‌گیری از آن بربیایند. لازم به ذکراست که برای این […]